Na našich stretnutiach sa venujeme predovšetkým potrebe zmeniť naše myslenie. Na to sme si vytvorili jednoduchý nástroj, pomôcku ako si kontrolovať myšlienky:

 

Zo života bolo už dávno odpozorované, že spôsob nášho myslenia zásadne ovplyvňuje náš život. Ak teda získame kontrolu nad svojím myslením, dokážeme vedome meniť aj svoj osud.

Aj keď to znie jednoducho, pri sebakritickom skúmaní väčšina z nás zistila, že negatívnemu mysleniu venujeme veľa času. To vytvára energiu, ktorá škodí nám, nášmu okoliu a v celosvetovom meradle obaľuje našu zem. Neustálou prácou na sebe sa preto snažíme tento stav zmeniť.

 Ako to funguje:

V každom okamihu nášho života prijímame neutrálnu univerzálnu silu Stvoriteľa. Svojou slobodnou vôľou rozhodujeme, kam túto silu ďalej nasmerujeme. Všetko začína pri myšlienkach, ktoré vychádzajú z našej vôle – chcenia. Myšlienky majú svoju energiu. Ich sila môže byť väčšia alebo menšia, nasmerovaná pozitívne alebo negatívne. To jasne vnímame podľa intenzity a druhu emócie, ktorú pri tej ktorej myšlienke pociťujeme.

Kvadrant myslenia bol zostrojený ako pomôcka pre pozorovanie našich myšlienok v priebehu dňa. Nesnažme sa proti negatívnym myšlienkam bojovať iba ich pozorujme a neodsudzujme sa. Každú myšlienku vieme zaradiť do jedného zo 4 kvadrantov:

Kvadrant tvorivosti: Pozitívna budúcnosť. Sem patria naše ciele, sny a túžby. Všetky myšlienky, ktorými chceme niečo vytvoriť, nezištne vyriešiť, pomôcť a byť užitoční. Dobré predsavzatia a plány, snaha o dobro, o pravdu, o lásku, o milosrdenstvo, o pomoc a porozumenie, o liečenie, o utešenie, a tak ďalej. To je naše pozitívne pôsobenie, ktorým môžeme ovplyvňovať seba, aj svoje okolie. Prospieva aj zdraviu tela. Istotne všetci poznáme ľudí, ktorí len čo vkročia do nášho okolia, všetko sa vyjasní a odľahčí. Sú usmiati, rozžiarení a stále ochotní pomôcť. Priťahuje nás to k takým ľuďom, pretože z nich vnímame svetlo. Títo ľudia sú v pokoji a kľude, tu a teraz v strede kvadrantu. Prežívajú prítomnosť a keď rozmýšľajú, tak iba v tvorivosti. Pokúsme sa takými tiež stať.

K tomuto kvadrantu sme vytvorili radu: Modli sa a pracuj. Modli sa, lebo si uvedomujeme, že sila, ktorá nám dala vzniknúť a riadi celý vesmír, musí byť inteligentná. Má zmysel na ňu myslieť a komunikovať s ňou. Pracuj preto, lebo sme boli do tohto sveta privedení za nejakým účelom, bola nám daná slobodná vôľa tvoriť. Pracujme na sebe a tvorme tak, aby sme nespôsobovali nikomu bolesť.

Kvadrant spomienok: Pozitívna minulosť. Sem patria všetky spomienky na krásne prežitia, na lásky, na to čo nás obohatilo, na chvíle s našimi milovanými blízkymi, na Vianoce v detstve, na chvíle harmónie, pohody a porozumenia, ktoré nám vohnali slzy šťastia do očí. Sem patrí všetko, čo v nás zarezonovalo a vyvolalo hlbokú radosť. Patria sem aj ostatné všedné spomienky na dovolenky, na stretnutia s príjemnými ľuďmi, na hmotné veci, ktoré nás potešili, ale tie nemajú takú silu. Nie je potrebné zotrvávať dlhšie v týchto spomienkach a vybíjať tak svoju tvorivú energiu. To čo bolo, je nenávratne preč. Celým vesmírom hýbe zákon pohybu a neustálej zmeny a my sa mu musíme prispôsobiť. Preto načerpajme silu v krátkych zábleskoch spomienok a vykročme do novej tvorby. Venujme sa tomu čo sa deje tu a teraz.

K tomuto kvadrantu sme si dali radu: Ďakuj. Ďakujme vždy keď si uvedomíme, že naše myšlienky zabehli do tohto kvadrantu. Všetky kvadranty sú ďakovné. Keď človek  naozaj pochopí zo srdca ďakuje už za všetky prežitia aj dobré aj zlé. Ale v tomto kvadrante je vďaka ešte výraznejšia a prirodzenejšia. Pri naozajstnom a hlbokom poďakovaní smerom hore, prichádza aj odpoveď v podobe novej sily. Pekné prežitie sa znásobuje.

Kvadrant problémov: Negatívna minulosť. Sem patria všetky zlyhania, urážky na ktoré si spomíname a nie sú v nás spracované, nepochopenia od ostatných, straty hmotné aj straty blízkych ľudí, rozchody a hádky. Do tohoto kvadrantu zachádzame aj keď ohovárame ľudí so zámerom uškodiť ich povesti. Vždy sa pri ohováraní zaoberáme ľuďmi akí boli, ako sme ich poznali. Aj keby to bolo len pred minútou, nemôžme vedieť, či sa tí ľudia už nezmenili. Vždy popisujeme iba minulosť. Každá urážka ihneď ako padla, už sa stáva minulosťou. My sa môžeme rozhodnúť, či jej budeme tu a teraz venovať pozornosť. Hrabať sa v tom, alebo sa otočíme v myslení iným smerom. Nezaoberajme sa ani našimi zlyhaniami a nedostatkami, ani tým, že sme sa znova prichytili v tomto kvadrante. Iba konštatujme, že je to tak a poďakujme, že sme to zbadali. Ďakovaním ihneď otáčame smer myšlienok kolmo hore k pozitívnemu. Ak je to úprimné, príde odpoveď v podobe úľavy a svetla. Tento kvadrant je zodpovedný za väčšinu chorôb ľudí, lebo opakovaným a dlhodobým zdržiavaním sa v ňom vybíjame svoje poistky. Tvorivá energia je vyplytvaná v negativite a aj telo chradne. Každá myšlienka v tomto kvadrante vo svojom jadre skrýva drahokam – ponaučenie. Hovorí sa, že múdry človek do tohto kvadrantu nechodí vôbec. Menej múdry sem zájde raz, vezme si ponaučenie a už sa tým nezaoberá. Ak poznáme zákony Stvorenia vieme, že čokoľvek nám prišlo do cesty, nech už pozitívne alebo negatívne, museli sme v minulosti sami zasiať. V tomto alebo minulom živote. Preto poďakujeme s vedomím, že všetko je pre nás darom, príležitosťou, aby sme sa teraz prejavili ako láska, pochopili a odpustili.

Ku kvadrantu problémov sme si dali radu: Odpusť. Vždy keď si uvedomíme že v ňom sme, je potrebné odpustiť. Či už iným alebo sebe.

Kvadrant strachu: Negatívna budúcnosť. Sem patrí všetok strach z budúcnosti, zo zlyhania, straty zdravia, blízkych, zamestnania, povesti, smrti, hmotných vecí. Patria sem aj dlhodobé obavy, ktoré si často krát ani neuvedomujeme. Všetko, čím sa trápime aj keď sa to ešte nenastalo. Negatívne prognózy a predpovede, davové psychózy z ekonomickej krízy, či novej epidémie pracujú v tomto kvadrante. Pri dôkladnom uvedomení pripúšťame, že je zbytočné trápiť sa nad tým čo sa ešte nestalo. Napriek tomu to robíme. Už v najbližšej minúte sa však všetko môže zmeniť a naše dlhodobé obavy sa ukážu ako neopodstatnené. Ale keďže myšlienka je energia a pôsobí, je dosť pravdepodobné, že týmto spôsobom myslenia k sebe pritiahneme a zhmotníme to, na čo sme mysleli. Platí, že podľa našej viery sa nám stane. Zotrvávať v tomto kvadrante je preto rovnako nevhodné, ako v kvadrante problémov. Strach ako taký vo svojej podstate nie je zlý, pretože chráni život. Núti pribrzdiť pred zatáčkou, alebo odstúpiť od okraja výškovej budovy. Ale nie je to emócia, ktorou by sme sa mali trvalejšie zaoberať.

Do tohto kvadrantu sme si vložili radu: Dôveruj. Dôverujeme sile, ktorá je nad nami, že vie čo robí, že všetko čo nám prichádza do cesty, prichádza preto, aby sme zosilneli, pochopili a posunuli sa ďalej vo svojom vývoji. Aj keď to v danej chvíli a z krátkodobého pohľadu vyzerá ako kríza, alebo katastrofa. Ak sa dokážeme naozaj s detskou dôverou odovzdať prozreteľnosti a dôverovať, že všetko je spravodlivé, potom nájdeme pokoj. Môžeme sa naplno sústrediť na prežívanie prítomnosti. Pominie stres a obava. V srdci sa rozhostí mier a radosť.

Všetky kvadranty nás môžu poučíť. Ale snažíme sa, aby sme čo najviac času strávili v strede – tu a teraz v prítomnom okamihu. Tam totiž prichádza najviac inšpirácie, tam sme v spojení so svojou intuíciou a so svojím citom. Odtiaľ potom smerujú silné a jasné myšlienky kolmo hore vo vďake, alebo do kvadrantu tvorivosti. Nech sa naše sily netrieštia.

Na dosiahnutie tohto stavu, sledujeme v priebehu dňa kam smeruje naše myslenie.

Aj keď si zo začiatku na to hneď nespomenieme, môžeme si večer v rýchlosti zrekapitulovať celý deň. Zaradiť si najsilnejšie myšlienky z prežitého dňa do kvadrantov a pozrieť sa na ne. Skontrolovať, či sme alebo nie sme s nimi spokojní a kam smerovali. Postupom času sa to stáva zvykom a aj v priebehu dňa sme schopní sa zastaviť a skontrolovať si práve vyslanú myšlienku kam patrí. Doba, počas ktorej myslíme negatívne, sa stále skracuje. Svojou vôľou otáčame silu nám zverenú opačným, tvorivým smerom. A napokon prichádza upokojenie a zotrvávame v kľude tu a teraz.

Ďalšie súvisiace články:

Práca na mojom myslení

Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti

Myšlienkové útvary a zákony stvorenia