SILA PREBUDENIA, SA VYLIEVA DO TOHTO SPIACEHO STVORENIA!

Nadišiel čas prebudenia SLOVENSKA, ten čas ktorý videl Janko Matúška v roku 1844,
Keď mu múza vnukla slova a zložil pieseň Nad Tatrou sa blýska……
A teraz nadišiel čas, keď z vyšších sfér pôsobia tieto blesky, aby prebudili spiaceho ducha.
Ducha aby začal jasne cítiť, z akej sily vznikol, aká sila nim neustále prúdi a aká sila mu neustále pomáha.
Pomocou tejto sily sa prebúdza stvorenie. Prebuďme sa aj my, každý z nás, aby nás sila prebudenia nenašla nepripravených a spiacich, pretože nikto z Nás sa nebude môcť vyhnúť jej účinkom, zasiahne každého nech by bol  kdekoľvek.
Tých ktorých už táto sila prebudila, nech povstanú a stanú sa príkladom tým, ktorí sa ešte neprebudili a ukážu im cestu  k ich vnútornému mieru, pokoju a šťastiu. Každý prebudený nech nesedí nečinne, ale so silou zhora svojimi citmi, myšlienkami a slovami nech buduje na nových základoch novú čistú spoločnosť. Dbajme na svoje city (- vedia tvoriť aj búrať) , aby boli smerované na budovanie – tvorenie všetkého krásneho v tomto nádhernom stvorení.
Sila prebudenia pred nás postaví vlastné zrkadlo neskrášlené a v plnej nahote. Vydržme tento pohľad a napnime všetky sily, ktoré v nás driemu a spojme sa so silou prebudenia a budujme.
Čistý chrám v sebe, čistý chrám v našich domovoch, spravodlivú spoločnosť založenú na pravde a láske, úplne novú spoločnosť.
Aby prerod k novému bol bezbolestný je nutné, aby bol vybudovaný v našom vnútri najprv Duchovne v sebe, až potom nech prejde do myšlienok slov a činov. Staňme sa novými, lebo len ten čo sa znovu zrodí smie stúpať- taký je zákon.
Neseďme nečinne prosme o inšpirácie, lebo len z nových inšpirácií, môže vyrásť Nová spoločnosť, nový život.
Dbajme na to, že iba v jednoduchosti a jednotnosti je sila. Každý múdry človek vie, že len tam kde je jednotnosť môže sa podariť niečo nové a veľké. Buďme aj múdrymi.