Škola života vznikla ako voľné spoločenstvo ľudí, ktorí sa rozhodli pre prácu na sebe samom. V priebehu života sme pochopili, že iba neustálou prácou na sebe môžme zmeniť svoj život a následne svojím príkladom ovplyvniť aj okolitý svet aby sa pretváral k lepšiemu.

Na stretnutiach, ktoré prebiehajú v Humennom, Prešove, Košiciach a Bratislave,   hovoríme o myslení, o svojich bežných prežitiach zo života, ale aj o sile, ktorá je nad nami a poznatkoch  potvrdzujúcich, že sme predovšetkým duchovné bytosti. Snažíme sa o pochopenie, ktoré by sa prenieslo do každodenného života.

V priebehu rokov prišla prirodzená túžba a potreba dať našim stretnutiam  aj viditeľnú spoločenskú formu a založiť občianske združenie.

Táto stránka vzniká na vyjadrenie a prezentáciu nápadov, myšlienok, príbehov a ďalších výsledkov tvorivého úsilia návštevníkov našej školy, v ktorej naozajstným skúšajúcim je život sám.

Nech jej obsah ostane po celý čas živým a prospešným pre celok.