Stretnutie u fotografa Reného Fabiniho

Judka, 15 Feb 2012 - upravené 20 Feb, 2012

V Dome dôchodcov na Garbiarskej  aj v Detskom domove na Hurbanovej nám bolo povedané, že k nim v minulosti chodil fotograf Réne Fabini a že jeho stretnutia so seniormi a deťmi boli úspešné. Na základe tohto sme ho oslovili, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti.  Bol ochotný a pozval nás do svojho  podkrovného ateliéru a aj so spolutvorcom Štefanom Bakošom nám priblížili ich vlastnú experimentálnu oneiroterapiu, ktorú praktikovali v oboch zariadeniach. Ide o artepsychoterapiu, liečbu duše cez sebarealizáciu. Prisľúbili vyškoliť nás a spolupracovať s nami. 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu

Pridať komentár

*