Stretnutie s pánom Ľuborom Perháčom na tému novej spoločnosti

Igor, 14 Feb 2012 - upravené 5 Mar, 2012

Dňa 14.februára sme medzi seba pozvali pána Ľubora Perháča, ktorý nám priblížil tému sociálnej trojčlennosti podľa Rudolfa Steinera. Podľa tejto myšlienky je potrebné v živote spoločnosti oddeliť kultúrnu, politickú a ekonomickú oblasť. V každej z nich má platiť iný princíp. V kultúre sloboda, v politike rovnosť, v ekonomike bratstvo.
Prestaňme sa navzájom obmedzovať v kultúrnej oblasti. Zaveďme skutočnú a nie iba papierovú slobodu slova, myslenia, náboženstva, spôsobu vyučovania a vedeckého výskumu.
Zaveďme skutočnú a nie iba fiktívnu rovnosť v politike. Napríklad aj tým, že znížme právomoci politických strán, poslancov aj úradníkov a použime referendum, či už na celonárodnej, alebo miestnej úrovni na rozhodovanie o všetkých dôležitých otázkach štátu, regiónu, alebo obce.
Zaveďme spoluprácu a bratstvo v ekonomike, namiesto dnešného konkurenčného prostredia. Aj tak väčšina členov spoločnosti už dnes pracuje pre celok a naopak žije z práce ostatných. Aj keď vo vnútri sme všetci ešte presvedčení, že pracujeme iba za peniaze, deľba práce a úzka špecializácia nás robí navzájom stále viac závislými od ostatných a teda musíme spolupracovať aby sme prežili, či chceme, alebo nie.
Pán Perháč sa zameriava hlavne na dve základné myšlienky v oblasti ekonomickej: myšlienku základného príjmu a dane z obratu. Základný príjem, by bol príjem od štátu, na ktorý bude mať nárok každý občan bez ohľadu na to, či pracuje alebo nie. Takto by sa ľudia oslobodili od otrockého uvažovania, že musia pracovať za peniaze a začali by robiť to, čo ich naozaj baví. Jedinou daňou nového daňového systému by bola daň z obratu. Každá finančná transakcia by bola zdanená napríklad 0.5% daňou. Teda daň by sa vyberala pri realizácii platby. V novom systéme by sa zdaňoval pohyb kapitálu, ktorý dnes vôbec zdaňovaný nie je. Takto by prirodzene peniaze z bankového a finančného sektoru, prúdili naspäť ľuďom, ktorí hodnoty tvoria.

Podrobnejšie na stránke:
http://www.zanovuspolocnost.sk/tso-jedna-dan-a-zakladny-prijem/#more-737

Pridať komentár

*