Obraz budúcnosti

va, 5 Jan 2012 - upravené 15 Feb, 2012

Týmto príspevkom sa chcem vrátiť k článku “Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti” z 19.novembra 2011.
K tomuto nádhernému slovnému opisu života človeka.
Života, aký mu bol prisľúbený a po akom vedome, či nevedome túži každá ľudská duša.

V dnešnej dobe je nám už známy, nielen učeniami ale aj vedecky potvrdený fakt, že myšlienka je energia, ktorá sa dá merať.
Myšlienky majú svoju hmotnosť, v pohybe majú svoj smer, na základe rovnorodosti sa spájajú a znásobujú takto silu svojho pôsobenia.
Vieme,  že základom všetkého, čo človek vytvoril bola myšlienka.  Nápad, myšlienka, predstava. A že všetko, čo si vieme predstaviť, sa môže aj zrealizovať.
Ak myšlienku ľudský duch posilňuje svojím chcením, ona silnie, hutnie a následne môže zmeniť svoju energetickú formu.

A tu sa nám ponúka to, čo môžme v prítomnosti robiť pre  budúcnosť v zmysle obrazu budúceho života na Zemi.
Popri snahe o čistý život, venujme každý deň myšlienku tomuto obrazu. Či sa už dokážeme stotožniť s  opisom v článku alebo z túžby nášho srdca vytryskne náš vlastný obraz budúceho života v láske a harmónii, v symbióze so všetkým, čo bolo stvorené.

 

 

„Pýtate sa ma na praobraz tohto pozemského chrámu. Vedzte, že stojí tam hore, krajší a skvostnejší než všetko, čo kedy vytvorila ľudská ruka. Jeho služobníkmi sú blažení duchovia, ktorí bez prestania v šťastí a radosti ďakujú Bohu. Keby ste chrám dnes zrúcali, že by nezostal jeden kameň na kameni, v pravde, v najkratšom čase by mohol byť opäť postavený, ak by sa našiel človek, dostatočne čistý ako Šalamún, aby zhliadol praobraz tohto chrámu.”

z knihy Neznáme zo života Božieho syna Ježiša.

1 komentár k “Obraz budúcnosti”

  1. Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti

    […] Myšlienky v tomto článku boli inšpirované knihami Vo Svetle Pravdy a Rozhovory s Bohom II  Príspevok od pani Vierky k článku   […]

Pridať komentár

*