Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti

Igor, 19 Nov 2011 - upravené 11 Apr, 2012

Myslime na spoločnosť, v ktorej sme všetci v neustálom a živom kontakte so Stvoriteľom. Vo svojom vnútri vnímame prúd inteligentnej, chápavej a všetko prijímajúcej sily. Tento prúd sa vo vlnách lásky leje z našich sŕdc ďalej do stvorenia. Spätné vlny vďačnosti smerujú hore, aby sa v nádhernej duchovnej komunikácii vracali v podobe ešte väčšej lásky a čistoty. Na všetko a všetkých sa pozeráme ako chápajúci a milujúci. Vieme v každom okamihu svojho života odkiaľ a kam kráčame. Plynieme všetkými svetmi stvorenia pod jasným vedením cítiaceho ducha. Všade radostne tvoríme, aby sme činom vyjadrili to najkrajšie z nás. Cítime, ako hlboko sme milovaní. Láska k nám vždy plynie ako najväčšia pomoc na našej ceste. Otvárame sa jej, aby pôsobila v nás a cez nás. Z takéhoto vnútorného stavu sa rodí aj usporiadanie našej spoločnosti a náš vzťah k hmotnosti.

Vážime si a prirodzene chránime prácu bytostí a živlov prírody. Komunikujeme s nimi a vďačne načúvame ich radám a múdro tak hospodárime s darmi matky Zeme. Záleží nám, aby sme všade okolo seba mali nádhernú zeleň, dýchali čistý vzduch a pili čistú a živú vodu. Dbáme o svoje zdravie aj o zdravie ostatných, aby naše telá umožňovali napĺňať zmysel nášho života.

Uvedomujeme si, že sme iba správcami a nie vlastníkmi zverenej nám hmoty. Vlastník je len jeden a tým je Stvoriteľ. A tí z nás, ktorí si berieme do správy jej väčšiu časť, sme si vedomí väčšej zodpovednosti. Kedykoľvek sa však rozhodneme vykročiť iným smerom, dobrovoľne a s radosťou sa zriekame pút, ktoré nás viažu s našimi hmotnými výtvormi. Umožňujeme tak ostatným vytvoriť niečo ešte krajšie.

Volíme jednoduchosť, aby sme preputovali v hmote čo najslobodnejšie.  Zoskupujeme sa v menších komunitách a mestečkách, ktoré sú sebestačné a pohodové, kde vzájomná úcta a ohľaduplnosť sú samozrejmosťou. Navzájom si v nich pomáhame a podporujeme sa. Tešíme sa zo šťastia, úspechov a tvorby svojich blížnych. Vážime si každého ducha, ktorý sa zrodil v našom okolí, aby v rovnorodosti mohol spolu s nami stúpať k vyššiemu a krajšiemu vyjadreniu seba samého. Vo vysokom veku, radi odovzdávame svoje skúsenosti deťom,  pretože toto je najprirodzenejší spôsob výchovy. Naše deti navštevujú školy, v ktorých tvorivosť a rozvíjanie osobitého talentu každého dieťaťa je prvoradé pred vedomosťami.

Je len jedna centrálna verejná správa. Jej úlohou je dbať o slobodu a poskytovanie rovnakej príležitosti každému duchu inkarnovanému na zemi. Táto správa zaisťuje právo každého jednotlivca na jedlo, dôstojné prístrešie, ošatenie, školskú a zdravotnú starostlivosť. Každý z nás však môže ďalej naplno prejaviť svoju národnú, kultúrnu, ekonomickú aj náboženskú rôznorodosť. Dobrovoľne a s pochopením odvádzame jednotnú daň na zabezpečenie verejnoprospešných služieb. Je tiež stanovená maximálna hranicu príjmu jednotlivca, ktorá je veľmi vysoká. Hojnosť presahujúcu túto hranicu, radi posúvame tam, kde je užitočnejšia celku. Sami rozhodujeme kam.

Hovoríme iba pravdu, žijeme v pravde a kúpeme sa v pravde, pretože vnímame pravdivosť života, ktorý sa prejavuje v neustále plynúcom a nikdy nekončiacom prítomnom okamihu.

Nech tento obraz dnes už zhmotnený v jemnejších svetoch, stane sa našou blízkou skutočnosťou na našej milovanej Zemi.

 

Myšlienky v tomto článku boli inšpirované knihami Vo Svetle Pravdy a Rozhovory s Bohom II 
Príspevok od pani Vierky k článku
 
 

1 komentár k “Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti”

  1. Obraz budúcnosti

    […] príspevkom sa chcem vrátiť k článku “Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti” z 19.novembra 2011. K tomuto nádhernému slovnému opisu života človeka. Života, aký mu […]

Pridať komentár

*