Otvorený list pani premiérke Slovenskej republiky Ivete Radičovej

Igor, 13 Nov 2011 - upravené 22 Dec, 2011

Vážená pani premiérka,

My, občania Slovenskej republiky, ktorí sa usilujeme a naďalej sa budeme usilovať žiť čestne, Vám týmto  chceme vysloviť svoju dôveru a poďakovanie za Vašu snahu priviesť do našej politiky lúč svetla. Urobili ste pre nás veľa. Ako žena, prejavujúca sa citom, ukázali ste, že aj dobré hodnoty môžu vládnuť v politike a vedení štátu. Aj keď na Vás neustále útočili a kládli Vám prekážky, Vy ste neosočovali nikoho. Snažili ste sa tvoriť to, v čo ste verili, čo pomôže nám všetkým a nie bojovať o moc a osobný prospech. Chceme Vám povedať, že Vašu snahu sme si všimli a veľmi si ju vážime.
A s takýmto čistým štítom ste sa teraz rozhodli politiku aj opustiť. Je to škoda pre nás pre všetkých, ale Vaše rozhodnutia nech ostanú naďalej slobodné. Chceme Vám aspoň takýmto spôsobom vyjadriť svoju vďaku.

Dúfame, že aj keby ste si teraz v neustálom návale pracovných povinností nenašli čas prečítať náš list, dostane sa Vám do rúk neskôr, keď všetko utíchne. Nech pomôže uchovať vo Vás vieru v dobro a spravodlivosť. Aj v týchto časoch slepého hromadenia majetkov a moci,  svet stojí a bude stáť na každodennej práci jednoduchých ľudí. Aj v týchto časoch devastácie morálnych hodnôt ľudskosti, môžeme bezpečne vykročiť do našich ulíc iba vďaka slušnosti a ohľaduplnosti väčšiny z nás. Aj keď sa to niekedy nezdá, lebo média sústreďujú pozornosť ľudí inam, my sme vo väčšine. My, ktorí sa usilujeme žiť podľa svojho najlepšieho svedomia a mať zo života radosť. My, ktorí chceme mier, pokoj a šťastie nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie. My, ktorí chceme vychovávať deti v láske a vštepovať im úctu k životu, ktorý ponúka hojnosť pre všetkých. Nie vždy sa nám to darí. Niekedy padáme, lebo chvíľami  uveríme, že svet je džungľa, v ktorej treba bojovať o prežitie a hromadiť predmety. Na naše podvedomie denne vplývajú reklamy, ktoré nás o tom presviedčajú. Mnohí z nás sa stali apatickí voči politickému dianiu, v ktorom sa zástupcovia nášho národa navzájom osočujú a vyslovujú si nedôveru, namiesto snahy o spoločnú prácu pre celok. Sme smutní z bezohľadného chovania  niektorých našich  spoluobčanov, ktorí rôznymi spôsobmi zneužili zverené im postavenie. Nadobudli tak ohromné majetky, ktoré pôvodne mali slúžiť všetkým. Pritom na naše školy, nemocnice, cesty a sociálne zariadenia vraj niet dosť prostriedkov. Toto všetko na nás vplýva a tak sa stane, že prepadávame nezáujmu a nedôvere. Nevšímajte si hlasy tých, ktorí Vás hádžu do jedného vreca s vlkmi. Niektorí sú aj podplatení, aby kričali, rovnako ako boli podplatení tí, ktorí kedysi kričali „Ukrižujte ho !“. My jednoduchí ľudia sme si však všimli, že vaša služba bola čistá a že aj v prostredí rôznych neprehľadných záujmov a tlakov ste sa snažili obstáť.

Svoje srdce ste nepredali. Rovnako ako ani my. A to je to najdôležitejšie. Naďalej sme tu a sme pripravení niesť pochodeň pravej ľudskosti v každodennom pôsobení vo svojom okolí, aj keby sa na prvý pohľad zdalo, že je už navždy zahrabaná. Sme pripravení na zmenu a obrat k dobru a nám podobných je na Slovensku veľa. Považujeme Vás za jednu z nás a chceme Vám to povedať. Práve v tejto chvíli, keď máte pocit, že ste ostali sama. Ale dobrí ľudia tu na Zemi nikdy nie sú sami.

Veríme, že Vaša snaha očistiť našu politiku sa uchová. Štúrovci sa nedožili založenia samostatného Slovenska. Ich ideály, mravenčia práca, tvorba a príprava jazyka však určite prispeli k tomu rozhodujúcou mierou. Mnohí z tých ktorí išli ako prví, odchádzali neuznaní a zdanlivo porazení. Ale ich snaha ostala vo vedomí ľudí. Myšlienky, ktoré zasiali nezanikli a jedného dňa vyvstali znova. Tak  veríme, že aj medzi nami čoskoro povstanú ďalší odvážni vodcovia, ktorí zodvihnú pochodeň a čisto a úprimne vykročia k službe celku. Zo srdca si prajeme, aby sme boli pri tom.

V Košiciach 15.11.2011

Vznikajúce občianske združenie ľudí usilujúcich o dobro a o čistotu myslenia o.z. Svetlá Iniciatíva

Odpoveď od pani premiérky

Pridať komentár

*