Príručka slobodného človeka – beseda

va, 11 Sep 2015 - upravené 22 Sep, 2015

V stredu druhého septembra sme prvýkrát vyskúšali besedovať „v kruhu“. S myšlienkou tejto formy besedy prišiel do Košíc Maťo Krkavec (www.krkavec.sk)z Banskej Bystrice.  Tento mladý muž vo svojich blogoch a svojej knižke Súvislosti  vyjadruje myšlienky, ktoré sú jeho presvedčením.

Prišlo nás sedem. Ani málo a ani veľa. Možno tak akurát, aby to prinieslo ten správny výsledok.Zúčastnila som sa a bol to zaujímavý zážitok.

Sedeli sme v kruhu a podávali si predmet – v našom prípade to bolo vtáčie pierko. Ten, kto mal v ruke pierko, mal absolútnu pozornosť ostatných a mohol vypovedať, čo práve cítil a chcel.Kruh okolo sediacich ľudí ho prijímal a tvoril mu „štít“. Ochranu.  Aby jednotlivec mohol byť sám sebou a odovzdať celku niečo zo seba. Témou, či skôr líniou besedy bola myšlienka slobody.Ako ju vnímame, ako ju chápeme a ako ju žijeme v rozličných vzťahoch a súvislostiach.

Boli vyslovované otázky, prichádzali odpovede. Mohli sme ich slobodne prijať alebo nemuseli.Nevznikali však nijaké protirečenia, nijaké nepochopenia. A predsa to nebola debata „jalová“ ale ako sa  v závere vyjadril najmladší z besedujúcich, skutočne po dvoch a pol hodine vzniklo čosi, čo bolo nami „vytvorené“.Možno každý z nás by to nazval po svojom.

Myslím, že každý zo zúčastnených sa v danej téme pohol o krôčik vpred a navyše možno sme zažili formu debát budúcnosti – konštruktívnych a tvorivých, kde sa ľudia nestretnú, aby nútili iných prijať vlastné pravdy, alebo  zmietli zo stola pravdu tých druhých ale aby z prínosov jednotlivcov vybrali to najlepšie a najzdravšie ako spoločný základ pre vytvorenie toho, čo bude prínosom pre všetkých.

Pridať komentár

*