Seminár o vplyve farieb na život človeka

Igor, 11 Máj 2014 - upravené 11 Mar, 2016

Dňa 16.marca sme sa podieľali na organizácii ďalšieho zo série seminárov p.Marschnera na tému vplyvu farieb na život človeka. Človek sa v priebehu svojho vývoja zoznamuje s rôznymi životnými témami. Každá téma má svoju odpovedajúcu farbu. Ak človek zvládne príslušnú tému, odpovedajúca farba sa objaví v spektre jeho farebného žiarenia. Žiadnu tému nie je možné odmietnúť. Na to, aby sme dokončili svoj vnútorný vzostup, je potrebné zvládnuť celé spektrum a tak nadobudnúť správny postoj ku všetkému, čo patrí k prirodzenému životu.
Ďalšou časťou semináru bola dôležitosť uvedomenia si svojich emócií, v ktorých väčšina z nás dlhodobo žijeme a ktoré tvoria nánosy okolo nášho čistého a radostného jadra.

Pridať komentár

*