Stretnutie na Litmanovej od 8. -11. augusta 2013

Igor, 26 Sep 2013 - upravené 11 Mar, 2016

Aj tohto roku sme nadviazali na tradíciu a počas prázdninového obdobia sme sa stretli na niekoľkodňovom pobyte na Litmanovej. Našim cieľom bolo pobudnúť spoločne v krásnom a čistom prostredí slovenskej prírody, vymeniť si skúsenosti, pomôcť si navzájom na ceste, príkladom aj dobrou radou. Stretnutie, na ktorom sa zúčastnilo okolo 30 ľudí sa nieslo v duchu praktickej osvety z oblasti zdravej výživy, slovanských tradícií a pozitívneho myslenia. Každý deň sme začínali rannou rozcvičkou a spevmi na ľudovú nôtu. Potom sme spolu chystali zeleninové, ovocné sťavy a orieškovo medové nápoje, ktoré sme konzumovali namiesto raňajok. V priebehu dňa sme absolvovali prechádzky v čarovnej prírode, spoločné stíšenia na hore Zvir a po večeroch sme posedeli v kruhu pri družných rozhovoroch.
V sobotu sme zorganizovali súvislejší prednáškový blok, na ktorý sme pozvali aj širšiu verejnosť a viacero prednášajúcich. Tešili sme sa, že naše pozvanie prijalo a cestu do Litmanovej meralo okolo 20 ďalších ľudí z rôznych kútov Slovenska. Prednášky boli o histórii, tradíciach a úlohe Slovanov, o pozitívnom myslení, ale aj o základných otázkach života a smrti.
Počas pobytu sme si členovia združenia usporiadali valné zhromaždenie.
Veríme, že každého zúčastneného pobyt na Litmanovej obohatil.
Ďakujeme za silu a dúfame, že sa naša spoločná tvorivosť a radosť znásobí. Vnímame to tak, že v dnešnej uponáhľanej dobe je každé skupinové stretnutie ľudí za účelom vďaky a radostného naladenia potrebné.
Tešíme sa opäť na budúci rok.

Pridať komentár

*