List pánovi arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi

Igor, 29 Jan 2013 - upravené 14 Feb, 2013

Vážený pán arcibiskup Mons. Róbert Bezák,

Radi by sme Vám týmto listom vyjadrili našu podporu a úctu. Úctu k človeku, ktorý počas svojho pôsobenia vo vysokom úrade, ako aj po odvolaní z neho, ostal stáť v čistote a pravde.

V jednom zo svojich rozhovorov ste sa vyjadrili, že ste dostali mandát a že ten aj naďalej trvá. Vedzte, že rovnako to cítime aj my. Vnímame to však tak, že Váš mandát pochádza z omnoho vyšších sfér. A preto ho ani žiaden človek nemôže zrušiť.

Z Vašich slov vnímame, že vo svojom srdci máte dôverný vzťah s tou obrovskou silou, silou živej Lásky. Pred dvoma tisícročiami nám priniesla posolstvo, ktoré mohlo zmeniť svet. Mohlo by ho zmeniť v jedinom okamihu aj dnes, keby sme ho my,  ľudskí duchovia, majúci slobodnú vôľu, boli ochotní prijať a naozaj pochopiť. Keby sme mu vedeli otvoriť svoje srdcia. Inak by sa žilo na tomto svete a slová našej modlitby „príď kráľovstvo Tvoje a buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak aj na zemi“ by už neboli iba zbožným prianím a odriekavaním. Stali by sa skutkom. Priama a jednoduchá cesta k tomu nám bola ukázaná.

Tento dôverný vzťah, pochopenie pravého posolstva Ježiša Krista, ktoré vyžaruje z Vašich slov aj skutkov Vám dáva tento mandát. A budete ho mať, nech by cirkev rozhodla akokoľvek. Narodili ste sa, aby ste boli kňazom a pomáhali nám Slovákom v hĺbke našich duší prijať Slovo Lásky. Pomáhali k nášmu vlastnému a nesprostredkovanému zážitku dotyku s onou nádhernou silou prúdiacou našimi srdciami. Toto aj naďalej robte, pretože toto robiť viete, na to Vám bola prepožičaná sila zo svetlých výšin. Z nášho pohľadu nezáleží, či budete národu kázať v kostoloch, na uliciach, či lúkach našej nádhernej krajiny, alebo hoci aj z prezidentského kresla. Čím viac ľudí oslovíte svojím svetlým príkladom, tým viac naplníte zmysel svojho života. Nevzdávajte to, je to Vaše poslanie a my sme na Vás hrdí.

Ako sa vraví, všetko zlé je na niečo dobré. Váš jasný postoj, pokoj a prirodzené napojenie, ktoré z Vás vyžaruje, oslovilo v poslednom čase mnohých ľudí. Verte, že ste zaujali aj tých z nás, ktorí možno nechodíme pravidelne do kostolov, ktorí sme o Róbertovi Bezákovi doteraz nepočuli, pretože sme cirkevné dianie pozorne nesledovali. Niečo zarezonovalo, niečo sa vo vnútri pohlo. Je mnoho veriacich v tomto národe, ktorí sa v srdci snažíme zachovávať vernosť  láske a pravde. Ale na vedenie rôznych cirkví sme za uplynulé tisícročia akosi rezignovali. Je mnoho hľadajúcich mladých aj starších ľudí, ktorí študujú rôzne náboženstvá, prikláňajú sa raz k tomu raz k onomu duchovnému smeru, neustále hľadajúc tú jednoduchú pravdu. Týchto ľudí a aj tých, ktorí si o sebe myslia, že sú ateisti, ste zaujali. Cirkevná obec má obavy pred znížením autority a dôveryhodnosti cirkvi na Slovensku po tomto mediálnom tlaku. My sme však presvedčení, že opak je pravdou. Ako povedal (v inom kontexte) pán Kuffa zo Žakoviec: „Možno stratíme pár farizejov, ale veriacich ani jedného“. A čím ste zaujali aj „mýtnikov a prostitútky“ ? Čistotou. Vnútorne čistý a pokorný kňaz, dokonca biskup, to je niečo, čo urobí  nezmazateľný dojem. Hlbokú stopu v duši človeka. Nebojte sa odsúdenia. Ste v správnej spoločnosti. Ježiš sa v nej tiež pohyboval.

Ďakujeme, že sa na naše Slovensko v dnešnej dobe rodia takýto kňazi. Vieme, že nie ste sám, pôsobí tu mnoho známych, aj menej známych prebudených kňazov, ktorí namiesto snahy po moci a ovládaní, nastúpili skutočnú službu Svetlu, službu Synovi Božiemu.

Ježiš svoje posolstvo priniesol jednoduchým ľuďom, hriešnikom, trpiacim a chorým. Neboli to farizeji, ľudia rozumu a predstavitelia cirkví, ktorí by jeho slová vtedy chápali a vďačne príjmali. Boli to ľudia čistého srdca, ľudia pokorní, ktorí si o sebe nič nenamýšľali, nekúpali sa v moci. Trápili sa v denných povinnostich a dobre si uvedomovali svoje chyby. A ako to bolo kedysi, tak je to aj dnes. Iba sa zmenili obydlia, obleky, hábity, dopravné prostriedky a hmotné statky, ktorými sa obklopujeme. Podstata vo vnútri človeka, ľudský duch však aj dnes stojí pred tou istou voľbou. Denne stojíme pred voľbou, ktorou cestou sa vydať. Vo vzťahu k svojej rodine, spolupracovníkom, susedom. Vo vzťahu k svojmu zdraviu, pokoju, čistote myšlienok, pomoci blížnemu, k životnému  prostrediu, v úcte k vlastnému národu… Ale predovšetkým vo vzťahu k nášmu Stvoriteľovi a jeho nádhernému dielu, v ktorom môžeme žiť. Kde je naša radosť zo života, vďačnosť a prirodzená pokora ? Každý deň, každú hodinu a minútu znova a znova volíme. Nič iného ani nemôžme robiť. Dostali sme slobodnú vôľu a vyberáme z ponuky bohatého stola nášho Pána. Slová „Miluj blížneho svojho, ako seba samého“ nestratili rokmi na svojom význame. Ak si niekto myslí, že dnes pre racionálne uvažujúceho človeka je to trochu inak, že v reálnom živote treba voliť kompromisy, prejavovať poslušnosť odporujúcu vlastnému svedomiu, ten ešte nepochopil zmysel a podstatu Ježišovho učenia.  Je iba jedna  jediná cesta: „Nikto neprichádza k Otcovi, iba skrze Mňa“.  Všetko ostatné je iba klam a pominuteľná márnosť. Pozlátko, ktoré sa raz zlúpne, nech by bolo nalepené akokoľvek presvedčivo, hoci aj na monštranciach a vyšívaných plášťoch. Pravá viera je živá a pryští z otvoreného a statočného srdca. To ľudia vždy vedia rozoznať. Preto nepochybujeme o správnosti Vášho konania.

Na Slovensku, aj v zahraničí máte veľa dobrých priateľov a sympatizantov. Ostaňte jasne stáť, nech už by ste boli verejne činný, alebo nie. Ostaňte verný svojmu poslaniu, aj keby to bolo iba pre pár ľudí vo vašej obývačke. Dúfame však, že Vám bude daný väčší priestor. Tá cirkev, ktorej časť Vás teraz odvrhuje, si zatiaľ neuvedomuje, ako veľmi Vás a Vám podobných dnes potrebuje. Prajeme si, aby aj Vaši nadriadení skoro pochopili, o aký potenciál sa v tejto chvíli pripravujú. Na zámeroch nášho Pána to však nič nezmení. Stojíme pred veľkými zmenami a všetci sme už dnes ich súčasťou.

Len smelo vpred je BOHU milé.

Prajeme všetko dobré a veľa Božieho požehnania,

Igor Jacák, Judka Jacáková, Michal Meďaš, Eva Matušovičová,
Radka Šefčíková, Zuzana Furínová, Milada Kancírová,
Marián Bodiš, Katarína Bodišová, Alina Nováková, Marcela Strhárská,
Marta Vajsová, Anna Chomová, Erik Sabol, Štafan Vetrecin, Marika Sabová

a ďalší naši známi a priatelia, ktorí sú tiež v duchu s Vami

Pridať komentár

*