Voľby 03/2019

Erik, 24. apríl 2019 – 14:36 -

Po dlhšej dobe som sa dostal do situácie, ktorá si vynútila môj pohľad späť, a úvahy nad mojimi schopnosťami k vernému Plneniu …, či viem určiť, čo je pre mňa, pre nás v tej ktorej situácii dobré.

Uvedené sa týkalo ako ináč … politiky, posledných prezidentských volieb…

Aby som bol stručný, prežil som pomerne silnú katarziu z toho, kto a s čím kandidoval, čo som chcel voliť, koho sa patrilo voliť, koho sa chcelo voliť, a kto mal byť Zvolený, a či bol alebo nebol …

Ako vieme, „duch“, v „tu a teraz“, s jeho cítením, či áno a či nie, mal určiť najlepšie riešenie, alebo aspoň to podmienečne najlepšie…

No, pri jednom kandidátovi cítil tmu, pri inom prázdno, pri ďalšom Svetlo… Vedmo-nevedmo či jeho samého a či atmosféry, ktorú vyvolával okolo…

Aspoň že vedmo, prečo volil toho s tmou okolo, a nie to Svetlo, čo „vnímal, videl, cítil…“.

Odpoveď už poznáme, je jednoduchá, ako vždy; lebo Rozum; jeho dogma, jeho chcenie vedieť lepšie, jeho vlastná či spoločenská namotávka, pocity…, a nie prirodzené a nestranné cítenie v „tu a teraz“…

Takže ďalší, viac krok než krôčik, k väčšej Pokore u mňa; a rešpekt pred novoobjavenými „tajomstvami“ Života…

Ach, aký pravdivý je výrok :“ Človek mieni, Pán B.. mení“;
alebo „… nie podľa zdania Bude(š) súdiť, ale podľa Pravdy“ …

Dávam ešte do pozornosti, že sa nám pre zlepšenie v „Tom“ blíži ďalší, povedané s väčším pochopením pre Dianie, skvelý „tréning“, … 

Prajem všetkým krásou naplnené dni.