Poďakovanie za úrodu – jeseň 2015

Eva Mat., 26. február 2016 – 13:56 -

Zvykli sme si prijímať a zabudli sme dávať. To čo sa nám dostáva, berieme ako samozrejmosť a neuvedomuje si, že je to dar. Spozornieme, keď veci, ktoré sme považovali za obyčajné, samozrejmé prestanú prichádzať, kdesi sa vytratia. Veľkým, preveľkým darom ľuďom je úroda: ovocie, zelenina, obilie, kvety – dary našej zeme. Človek nevie byť spokojný s tým, čo dostáva: neurodilo sa – prečo ? Urodilo sa veľa – čo s tým? Chýba nám uvedomenie a porozumenie, čo a prečo sa tak deje. Človeče, postoj chvíľu, stíš sa, prijmi a raduj sa – z mála, z veľa, zo všetkého. Je v tom milosť a láska Stvoriteľa. Ďakuj. Pokračovať »

“Z celého srdca ďakujem”

Erik, 20. február 2016 – 15:06 -

Nečakane ale predsa, stalo sa mi minulý týždeň pri obchodíku v dedinke pri Zvolene,keď sme sa pri ňom zastavili niečo dokúpiť vracajúc sa z obeda.

Stojíme s autom pri obchodíku čakajúc na kolegu. Na druhej strane frekventovanej cesty stála postaršia pani, evidentne rómka trochu zanedbane oblečená. Vravím vodičovi len tak, vecne : „ T…., pozri tá teta vyzerá ako eskimáčka“, no bolo trochu chladne; „opálená“ tvár, kapucňa s kožušinkou na hlave, lyžiarske rukavice, niečo ako snehule na nohách.

„No áno, vídavame ju tu pomerne často, pýtala  od nás nejaké peniaze“…

Z tónu jeho reči som usúdil, že asi nie veľmi úspešne. Ako by nás počula. Prešla rýchlejším krokom cez cestu a rovno k T……

Spoza zatvorených dverí auta v ktorom sedíme, s čelom zvrásneným dvoma zvislými vráskami pri koreni nosa sa jemne dožaduje jeho pozornosti. T…. je v rozpakoch. Otočí hlavu s akousi poznámkou v zmysle že, nedá… Pokračovať »