Posolstvo času

va, 28. január 2014 – 19:09 -

Je tu ďalší Nový rok. Čas pre nás rýchlo plynie a tak sme sa rozhodli zastaviť a zamyslieť nad významom času.

Toto je myšlienkou hudobno-relaxačného programu s názvom “Posolstvo času”, ktorý sme si pozreli v prešovskej Hvezdárni a planetáriu 17. januára.

Pri hudbe Mike Oldfielda sme sledovali program, ktorý prechádza od počiatku vesmíru cez jeho vývoj, ukazuje jeho veľkosť a tajuplnosť, až po vznik nového života, novej bytosti.

A tak sa pre nás – šestnástich účastníkov na chvíľu zastavil čas a my sme boli pod hviezdnou oblohou  malí…

A vďační.