List pánovi arcibiskupovi Róbertovi Bezákovi

Igor, 29. január 2013 – 11:51 -

Vážený pán arcibiskup Mons. Róbert Bezák,

Radi by sme Vám týmto listom vyjadrili našu podporu a úctu. Úctu k človeku, ktorý počas svojho pôsobenia vo vysokom úrade, ako aj po odvolaní z neho, ostal stáť v čistote a pravde.

V jednom zo svojich rozhovorov ste sa vyjadrili, že ste dostali mandát a že ten aj naďalej trvá. Vedzte, že rovnako to cítime aj my. Vnímame to však tak, že Váš mandát pochádza z omnoho vyšších sfér. A preto ho ani žiaden človek nemôže zrušiť.

Z Vašich slov vnímame, že vo svojom srdci máte dôverný vzťah s tou obrovskou silou, silou živej Lásky. Pred dvoma tisícročiami nám priniesla posolstvo, ktoré mohlo zmeniť svet. Mohlo by ho zmeniť v jedinom okamihu aj dnes, keby sme ho my,  ľudskí duchovia, majúci slobodnú vôľu, boli ochotní prijať a naozaj pochopiť. Keby sme mu vedeli otvoriť svoje srdcia. Inak by sa žilo na tomto svete a slová našej modlitby „príď kráľovstvo Tvoje a buď vôľa Tvoja, ako v nebi tak aj na zemi“ by už neboli iba zbožným prianím a odriekavaním. Stali by sa skutkom. Priama a jednoduchá cesta k tomu nám bola ukázaná. Pokračovať »

Sila slov

Erik, 7. január 2013 – 20:11 -

Aj slová formujú pocity, a dokonca môžu povzbudiť cit. Či sa povie ” pohár je poloprázdny alebo poloplný” vecne je to to isté ale pojmy vyvolajú rôzne asociácie. Preto ” dbajme aj na svoje slová lebo z nich vzídu činy …. ” ako povedal tuším Dalajláma. Výsledok nás možno prekvapí, ako  … tu

Kumránske zvitky

Erik, 6. január 2013 – 16:40 -

Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě. Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích. Celé jsou zaznamenány v takzvaných kumránských svitcích, jež byly nalezeny v Palestině u Mrtvého moře v polovině
dvacátého století.

Přikázání štěstí

Když sešel z hory, kde přivítal východ
Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:

Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova
mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum. Toužíme ti naslouchat. Pověz nám,
kdo jsme?

Usmál se a řekl:

Jste světlo světa.

Jste hvězdy. Jste chrám pravdy.

V každém z vás je Vesmír.

Podřiďte rozum srdci, ptejte se svého srdce, poslouchejte skrz svou Lásku.

Blažení jsou ti, kdo znají jazyk bytí.

Jaký je smysl života? Pokračovať »