Návšteva IKV Žakovce

va, 23. apríl 2012 – 11:42 -

V sobotu 21.apríla nadišiel deň plánovanej návštevy Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach (www.ikv.sk).
Štrnástim z nás, členom aj nečlenom OZ , napokon okolnosti dovolili zúčastniť sa tejto cesty, na ktorú sme sa vopred tešili.
Bola to zmes radosti, že sme spolu a túžby získať nové poznatky a niečo sa naučiť.
Aj snahy niečo odovzdať. Okrem hmotnej pomoci pozostávajúcej z vopred zorganizovanej zbierky sme chceli odovzdať poďakovanie zakladateľovi, predstavenému a štatutárovi  zariadenia,  pánovi farárovi Mariánovi Kuffovi, dúfajúc, že nám bude umožnené stretnúť sa s ním osobne. Pokračovať »

Uvedomenie

Judka, 7. apríl 2012 – 9:57 -

Po prednáške nás prednášajúca vyzvala, aby sme povykladali stoličky na stôl, aby mohla upratovačka poupratovať. Pustila som sa  do vykladania stoličiek, ktoré boli blízko mňa. Poobzerala som sa okolo seba a v duchu zašomrala, že prečo nevykladajú ostatní, veď sú odo mňa oveľa mladší. Ale hneď som si spomenula, že pred rokom som ledva vydržala obsedieť na prednáškach. V tom čase ma bolela chrbtica a aj ležanie a sedenie mi spôsobovalo problém. Poďakovala som, že dnes môžem, že mi to „zdravie“ dovolí a s láskou som vykladala a vykladala a o ostatných sa nestarala.

Výlet na Spišský hrad

Igor, 3. apríl 2012 – 9:40 -

V nedeľu 1. apríla sme si (ôsmi a pes) zorganizovali výlet na Spišský hrad, svojou rozlohou najväčší v strednej Európe a zapísaný v kultúrnom dedičstve UNESCO. Keďže fúkal studený vietor a prehnala sa snehová metelica, návštevníkov bolo málo. Prístupný bol celý areál. Nerušene sme sa prešli nádvorím, pozreli interiér, vyšli na vežu. Sprievodkyňa nám pútavo porozprávala o jeho histórii. Aj keď sme už na hrade viackrát boli, bol to pre nás hlboký zážitok. Toto miesto dýcha dejinami mnohých  národov už viac ako päť tisíc rokov. Potešila nás informácia, že najvzácnejšia budova románsky palác sa bude zastrešovať. Na Spišskom salaši sme si pochutnali na slovenských špecialitách. Pokračovať »