O mikulášskom balíku

Judka, 29. február 2012 – 19:53 -

Trochu sa angažujem na základnej škole, ktorú navštevuje mladšia dcéra.
Spolu s niekoľkými rodičmi sme rozhodovali, či mikulášsky balík dostanú všetky deti, alebo len tie, ktorých rodičia zaplatili členský príspevok do ZRPŠ.
Nie je dôležité ako hlasovanie dopadlo, ale ako humánne zareagovala naša dcéra, keď jej spolužiačka ôsmačka zo slabšej sociálnej rodiny balík nedostala a videla aké bolo dievčatko smutné. Dostala nápad, ktorý hneď s kamarátkami zrealizovala. Odobrala niečo zo svojho balíka a doplnila ho sladkosťami, ktoré vyzbierala od spolužiakov. Balík nenápadne položila na stôl spolužiačke. Nechcela jej ho dávať do rúk, vraj by jej to takto nepadlo dobre. Potom ju sledovala a radovala sa, keď videla ako ju to potešilo.
Keď mi to rozprávala tiekli mi slzy po tvári. Som vďačná a ďakujem za to, akého vzácneho človeka máme doma.

Výlet na Lajošku

Judka, 23. február 2012 – 7:50 -

V nedeľu 19.2. sme členovia združenia (Alina, Milada, Marián, Igor, Judka) zorganizovali  výlet na Prednú Holicu. Potešilo nás, že sa k nám pridali piati mladí klienti Krízového centra Dorka a sociálna pracovníčka Renátka s dcérkou.Autami sme sa vyviezli na Jahodnú. „Výstup“ bol dosť náročný. Brodili sme sa v pomerne hlbokom snehu. Pokračovať »

Posedenie so seniormi v Dome dôchodcov

Judka, 17. február 2012 – 12:50 -

Dňa 16.2.2012 sme sa stretli v Dome dôchodcov na Garbiarskej ul. so šiestimi starkými na voľnej diskusii v dennom stacionári. Milá sociálna pracovníčka s nami posedela, uvarila čaj. My sme priniesli malé občerstvenie, doma napečené koláčiky a šunkové jednohubky. Neformálne sme sa zoznámili a skoro dve hodinky v pokojnej atmosfére rozprávali o bežných každodenných radostiach a starostiach.

Niektorí vraveli, že radi prídu aj nabudúce a niektorí, že neprídu pre nedostatok času.

Pomáhajme vždy, keď k tomu príde impulz

Igor, 15. február 2012 – 13:18 -

Chcel by som sa podeliť o svoju nedávnu skúsenosť, ktorá ma utvrdila v tom, že zákony vesmíru fungujú dokonale, aby nás poučili v každej životnej situácii.
Boli sme v horách a náhle začalo snežiť. Kráčame s manželkou po parkovisku a vidím nejakú pani ako sa snaží založiť reťaze na svoje auto. V mysli mi prebehlo: „Mal by si jej pomôcť“. Hneď na to výhovorky: „Ale veď Ty si reťaze nikdy nenakladal, aj tak by si to nevedel. A nenecháš tu stáť manželku a budeš sa venovať cudzej pani . Len trochu sneží, vôbec reťaze netreba !“  Sadáme do auta a pomaly schádzame po úzkej horskej ceste cez les. Pokračovať »

Komunikácia s bytosťami lesa ?

Igor, 15. február 2012 – 13:17 -

Prírodu veľmi milujem a chodím do nej často, ale bytosti prírody nevidím. Minule som prechádzal lesom a náhle ma upútal mladý stromček, ktorý bol celkom ohnutý, lebo na neho spadol hrubý suchý konár. Tak som si povedal, že budem aspoň trochu užitočný a ťažký konár som odsunul nabok. Mladý stromček sa okamžite vystrel. Chvíľu som sa na neho s potešením díval. Vtom som zboku začul šuchot. Objavila sa statná jelenica. Srsť mala nádhernú žiarivo sivú, ako keby ani nebola z tohto kraja. Zastavila sa pár metrov odo mňa a uprela na mňa obrovské krásne oči. Ani som nedýchal, taká to bola pekná chvíľa. Chvíľku postála a odbehla. Aj keď som bytosti lesa nevidel, povedal som si, že nešlo o zhodu náhod a poďakovali sa mi týmto spôsobom. Príroda je živý a veľmi inteligentný organizmus.

Návšteva krízového centra Dorka

Judka, 15. február 2012 – 12:20 -

Dňa 11.2.2012 sme pani Alina, Judka a Igor navštívili Krízové centrum Dorka (www.centrumdorka.sk) na sídlisku KVP v Košiciach. Sympatická sociálna pracovníčka nám dovolila byť súčasťou skupinového stretnutia, ktorého sa zúčastnilo 13 dospelých mladých ľudí z detských domovov a z komplikovaných rodín. Čo to nám porozprávali o sebe. Hrali sme s nimi hry, pri ktorých sme sa uvolnili, viac spoznali a nasmiali. Sú to krásni veselí ľudia s veľkými plánmi a veľkými srdciami.

Oni nás pozvali na budúce stretnutie a my sme prisľúbili zorganizovať spoločný výlet do prírody.

Stretnutie u fotografa Reného Fabiniho

Judka, 15. február 2012 – 10:30 -

V Dome dôchodcov na Garbiarskej  aj v Detskom domove na Hurbanovej nám bolo povedané, že k nim v minulosti chodil fotograf Réne Fabini a že jeho stretnutia so seniormi a deťmi boli úspešné. Na základe tohto sme ho oslovili, aby sa s nami podelil o svoje skúsenosti.  Bol ochotný a pozval nás do svojho  podkrovného ateliéru a aj so spolutvorcom Štefanom Bakošom nám priblížili ich vlastnú experimentálnu oneiroterapiu, ktorú praktikovali v oboch zariadeniach. Ide o artepsychoterapiu, liečbu duše cez sebarealizáciu. Prisľúbili vyškoliť nás a spolupracovať s nami. 

Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu

Stretnutie s pánom Ľuborom Perháčom na tému novej spoločnosti

Igor, 14. február 2012 – 21:43 -

Dňa 14.februára sme medzi seba pozvali pána Ľubora Perháča, ktorý nám priblížil tému sociálnej trojčlennosti podľa Rudolfa Steinera. Podľa tejto myšlienky je potrebné v živote spoločnosti oddeliť kultúrnu, politickú a ekonomickú oblasť. V každej z nich má platiť iný princíp. V kultúre sloboda, v politike rovnosť, v ekonomike bratstvo. Pokračovať »

Návšteva Domova dôchodcov

Igor, 8. február 2012 – 13:39 -

Dňa 8.2.2012 sme pani Alina, Judka a Igor navštívili Domov dôchodcov na Garbiarskej ul. v Košiciach, kde sme ponúkli spoluprácu v podobe voľnej diskusie pri čajíku so starkými, neskôr stretnutia aj s deťmi a iné spoločné činnosti. Sociálne pracovníčky boli prístupné a hneď navrhli termíny na zrealizovanie akcie.

Na blízke prvé stretnutie na tešíme a veríme, že bude obohacujúce pre obidve strany a stane sa pravidlom.