O reinkarnácii

Judka, 27. november 2011 – 22:09 -

            Reinkarnáciou sa zaoberám mnoho rokov. Prečítala som veľa kníh od rôznych autorov a takmer všetky hovoria o tom istom. Aj veľkí grécky filozófovia ako Pythagoras a Platón o tom hovorili. Aj v biblii o tom bola zmienka ale v roku 553 bola vyňatá na 5. Ekumenickom koncile v Konštantinopole.
            Tak ako aj iní ľudia aj ja som zvedavá na svoje predchádzajúce životy.  Zaujímalo by ma kde som žila, kým som bola a koľkokrát som tu už bola. Ale je to zariadené tak, že keď prichádzame na svet na nič si nepamätáme. Asi preto, lebo nie sme pripravení prijať zodpovednosť za svoje minulé činy. Keby sme vedeli, že sme boli uznávanými štátnymi alebo cirkevnými hodnostármi to by sme prijali s nadšením ale možno by nám to nepridalo na nežiaducej pýche.  Ale keby sme vedeli, že nie všetky naše skutky boli chvályhodné, že sme napáchali zlo, to by sa nám asi ťažšie trávilo. Mali by sme výčitky, hanbili by sme sa, nedôverovali si. Pokračovať »

Básne môjho syna Viktora

Tana, 25. november 2011 – 12:50 -

Čo je s tebou?

Skús sa postaviť na samý vrch skaly,
cítiš sa byť veľký, no zároveň taký malý –
svet krásy sa zdá byť nepoznaný,
si ako liany v plote, si zaviazaný.

Tisíc myšlienok a hurikán v tele,
nevidíš cestu, nevieš čo sa deje –
či zoskočiť cez oblaky a okúsiť čaro neba
či v odraze potoka sledovať samého seba.

Nie je to ako stavať príbytok holými rukami,
je to ako skočiť na plť a viesť sa vlnami,
postav sa a skús sa rozhliadnuť,
na prístav už musíš zabudnúť… Pokračovať »

17.november

va, 22. november 2011 – 10:54 -

17.november

Celý svet dodnes vyslovuje svoj obdiv nad tým, ako prebehla v bývalom československu revolúcia,ktorá dostala prívlastok “nežná”.

Pamatám si ako som pozerajúc na zábery z námestí, sedela pred obrazovkou a plietla.Vedľa spali moji dvaja malí synčekovia.
Pokračovať »

Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti

Igor, 19. november 2011 – 20:23 -

Myslime na spoločnosť, v ktorej sme všetci v neustálom a živom kontakte so Stvoriteľom. Vo svojom vnútri vnímame prúd inteligentnej, chápavej a všetko prijímajúcej sily. Tento prúd sa vo vlnách lásky leje z našich sŕdc ďalej do stvorenia. Spätné vlny vďačnosti smerujú hore, aby sa v nádhernej duchovnej komunikácii vracali v podobe ešte väčšej lásky a čistoty. Na všetko a všetkých sa pozeráme ako chápajúci a milujúci. Vieme v každom okamihu svojho života odkiaľ a kam kráčame. Plynieme všetkými svetmi stvorenia pod jasným vedením cítiaceho ducha. Všade radostne tvoríme, aby sme činom vyjadrili to najkrajšie z nás. Cítime, ako hlboko sme milovaní. Láska k nám vždy plynie ako najväčšia pomoc na našej ceste. Otvárame sa jej, aby pôsobila v nás a cez nás. Z takéhoto vnútorného stavu sa rodí aj usporiadanie našej spoločnosti a náš vzťah k hmotnosti. Pokračovať »

Zrútenie

Stano, 18. november 2011 – 9:49 -

Všetko speje k zrúteniu. K zrúteniu už naozaj veľa nechýba

Také a podobné vety počúvam z rôznych strán. Počúvam ich od ľudí, ktorých si vážim. Majú pravdu v tom, že to, čo sa deje dnes, nemá dlhé trvanie, že to čo vytvoril človek svojím egom a necitom sa raz zosype.

Vieme čo je zrútenie? Vieme ako bude prebiehať? Vieme vôbec čo toto slovné spojenie predstavuje? ( V ďalšom budem tento výraz písať v úvodzovkách, pretože skutočnú odpoveď nevie nik z ľudí )  Pokračovať »

Otvorený list pani premiérke Slovenskej republiky Ivete Radičovej

Igor, 13. november 2011 – 19:44 -

Vážená pani premiérka,

My, občania Slovenskej republiky, ktorí sa usilujeme a naďalej sa budeme usilovať žiť čestne, Vám týmto  chceme vysloviť svoju dôveru a poďakovanie za Vašu snahu priviesť do našej politiky lúč svetla. Urobili ste pre nás veľa. Ako žena, prejavujúca sa citom, ukázali ste, že aj dobré hodnoty môžu vládnuť v politike a vedení štátu. Aj keď na Vás neustále útočili a kládli Vám prekážky, Vy ste neosočovali nikoho. Snažili ste sa tvoriť to, v čo ste verili, čo pomôže nám všetkým a nie bojovať o moc a osobný prospech. Chceme Vám povedať, že Vašu snahu sme si všimli a veľmi si ju vážime. Pokračovať »

22.12.2012

Tana, 7. november 2011 – 18:21 -

Včera som sa na internete opäť stretla s článkom, hlásajúcim dňa 22.12.2012 koniec sveta, apokalyptickú katastrofu s prepólovaním zemských osí s následkom zániku takmer celého ľudstva.

Článok veľmi presvedčivo odôvodňuje príčiny vzniku tejto apokalypsy s poukazom na opakujúce sa vesmírne deje, v súvislosti s dávnymi historickými udalosťami na Našej Zemi a s podrobným matematickým prepočtom týchto udalostí. Pokračovať »

Otázky ktoré sa vynoria….

Stano, 7. november 2011 – 13:36 -

Tento film som videl pred rokmi, no slová ktoré som v ňom počul, som si zapamätal dodnes. Hlavný hrdina pred rozhodujúcim bojom s neistým výsledkom si kľakne, odloží zbroj a začne sa takto modliť:

 

„Pane mnoho som myslel, no nemyslel na to, čo myslieť som mal.

Mnoho som rozprával, no nepovedal to, čo povedať som mal.

Mnoho som vykonal, no nevykonal to čo, vykonať som mal“. Pokračovať »

Myšlienkové útvary a zákony stvorenia

Igor, 6. november 2011 – 21:47 -

Každá myšlienka je energia a okamžite vytvára odpovedajúci útvar v jemnejšej, zrakom neviditeľnej hmote. Väčšina týchto útvarov je prchavých, pretože vznikajú z nejasných a rozlietaných myšlienok. Ihneď po svojom vzniku sa rozpadávajú.  Ale silné, emóciami nabité myšlienky majú silu vytvoriť dlhodobo žijúce útvary a to buď pozitívne, alebo negatívne podľa svojho zamerania. Tieto útvary, kým sú živené, ovplyvňujú okolie a napokon aj tvorcu samotného.

Ak si nedávam pozor, uvedomujem si, že na nejasné, často protichodné a prchavé myšlienky vyplytvám v priebehu dňa veľkú časť svojej tvorivej sily. Pokračovať »