Prečo anjel strážny plače…

va, 31. október 2011 – 8:19 -

Kráčala som po chodníku.
Zrak mi padol na slová napísané sprejovou farbou na betónovom obrubníku:

A N J E L   S T R Á Ž N Y,   P R O S Í M   N E P L A Č,
M Y  C H C E M E  S V O J E  S N Y  Ž I Ť! Pokračovať »

Igor, 12. október 2011 – 14:34 -

Sme dobro a milosrdenstvo,
sme súcit a porozumenie,
sme pokoj, radosť a svetlo,
sme odpustenie a trpezlivosť,
sme odvaha a sila.

Sme pomocníci v dobe nedostatku,
sme utešitelia v dobe smútku,
sme liečitelia v dobe zranenia,
sme učitelia v dobe zmätku.

Sme  najhlbšia múdrosť a najvyššia pravda,
sme najväčší pokoj a najkrajšia láska.
To všetko sme. 

Neale Donald Walsch

Láska

Igor, 12. október 2011 – 10:37 -

Keď vás Láska zavolá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé.
A ak vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
Keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák, pustošiaci záhrady. Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás aj križuje.
Ako vďaka nej rastiete, tak sa v nej strácate.

Lebo práve tak, ako stúpa k vašej korune a pohládza vaše najnežnejšie výhonky, chvejúce sa v slnečnom jase, tak klesá k vašim koreňom a pretŕha ich objatie so zemou.
Zbiera si vás ako obilné snopy.
Mláti vás, až ste celí nahí.
Preosieva vás, kým vás nezbaví pliev.
Zomieľa vás až do biela.
Hnetie vás, až sa jej celkom poddáte.
A potom vás položí na svoj svätý oheň, aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu Božiu.
Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc a v tomto poznaní sa stali časťou srdca Života.

Chalíl Džibrán, Prorokova záhrada