Žiarislavova hudba

Igor, 10. máj 2012 – 18:08 -

Prvýkrát som sa s hudbou Žiarislava Švického (www.ved.sk) stretol asi pred 7 rokmi počas jedného letného tábora na Byšte, na ktorom sa zúčastnila aj pani Magda – Zelesana, ktorá každé ráno spievala pieseň „Chvála za nový deň“. Vtedy som ešte nevedel odkiaľ  táto pieseň pochádza.  Asi o rok,  počas iného letného tábora na farme u pani Katky v Transilwahnii som mal možnosť vypočuť si viacero piesní z CD. Bola to pre mňa zvláštna hudba,  ktorá mi pripadala aj nepripadala ako ľudová. Priznám sa, že ľudovú hudbu som nikdy nepočúval. Tieto piesne mi však zneli inak, bolo v nich čosi viac, čosi čo chytá za srdce.  Pokračovať »

Igor, 12. október 2011 – 14:34 -

Sme dobro a milosrdenstvo,
sme súcit a porozumenie,
sme pokoj, radosť a svetlo,
sme odpustenie a trpezlivosť,
sme odvaha a sila.

Sme pomocníci v dobe nedostatku,
sme utešitelia v dobe smútku,
sme liečitelia v dobe zranenia,
sme učitelia v dobe zmätku.

Sme  najhlbšia múdrosť a najvyššia pravda,
sme najväčší pokoj a najkrajšia láska.
To všetko sme. 

Neale Donald Walsch

Láska

Igor, 12. október 2011 – 10:37 -

Keď vás Láska zavolá, nasledujte ju, hoci jej cesty sú ťažké a strmé.
A ak vás ovanú jej krídla, poddajte sa jej, hoci meč ukrytý v jej perí vás môže poraniť.
Keď k vám prehovorí, uverte jej, hoci jej hlas možno rozvíri vaše sny ako severák, pustošiaci záhrady. Lebo práve tak, ako vás láska korunuje, tak vás aj križuje.
Ako vďaka nej rastiete, tak sa v nej strácate.

Lebo práve tak, ako stúpa k vašej korune a pohládza vaše najnežnejšie výhonky, chvejúce sa v slnečnom jase, tak klesá k vašim koreňom a pretŕha ich objatie so zemou.
Zbiera si vás ako obilné snopy.
Mláti vás, až ste celí nahí.
Preosieva vás, kým vás nezbaví pliev.
Zomieľa vás až do biela.
Hnetie vás, až sa jej celkom poddáte.
A potom vás položí na svoj svätý oheň, aby ste sa stali posvätným chlebom na svätú hostinu Božiu.
Všetko toto s vami láska robí, aby ste spoznali tajomstvá svojich sŕdc a v tomto poznaní sa stali časťou srdca Života.

Chalíl Džibrán, Prorokova záhrada