Modlitba

Erik, 21. august 2013 – 7:51 -

Dlhé obdobie visela na mojej nástenke v zamestnaní a predtým na nástenke môjho kolegu a priateľa nasledujúca modlitba, ktorá veľmi vystihuje obsah tejto stránky.

Túto modlitbičku som si vo voľnej chvíľke veľmi často čítaval a uvažoval o jej obsahu.

Spája sa mi s ňou veľmi pekná spomienka, pri ktorej som si plne uvedomil mocnú  silu Citu vychádzajúcu z nášho ducha. V troch návaloch Citu prišla túžba nájsiť si svoju “druhú polovičku”, čo sa o pár mesiacov, bez prekážok a úplne prirodzene aj stalo …

Očista

Erik, 15. marec 2013 – 7:50 -

Tela

Obličky

Pečeň a žlčník

A duše

Každý deň, najlepšie večer aspoň hodinu pred spaním, keď už práca nesúri, sa pohodlne posadíme do kresla.

Stíšime svoje z každodenného zhonu rozlietané myšlienky a necháme vo svojom vedomí povstať zreteľné obrazy svojho dnešného prežívania. Postupne, najlepšie od konca dňa po jeho začiatok.

Rozlišujeme v tom, čo sme dnes konali, čo hovorili, ako mysleli a pociťovali, a čo pri tom cítili – vyciťovali.

Spomienky, ktoré v nás vyvolajú čosi nepríjemné príjmeme vedome s úsilím o pochopenie zákonitostí dejov pri nich.

Nezvládnuté udalosti napravíme podľa ich druhu prosbou o odpustenie, odpustením, dobroprajným želaním … modlitbou z vnútorného popudu.

Za to dobré aj zlé čo sme dnes prežili ďakujeme.

Po každom obraze smerujeme svoje chcenie do pokoja prítomnosti, k dôvere že všetko včas a dobre splníme, do stavu ” tu a teraz “.

Mnohí pri tom asi prídeme na to, že väčšinu ak nie všetky zle zvládnuté situácie (či už dobré alebo zlé) dnes mali jednu príčinu.

Neudržali sme svoje vedomie – svojho ducha v danej situácii v prítomnosti, aby nás cez ne viedol s nadhľadom, a že prekážkou k tomu boli často naše vlastné, duchom nekontrolované, myšlienky produkované rozumom.

V priebehu tejto činnosti budeme cítiť stupňujúce sa duševné uvoľnenie doprevádzané prúdom Sily – Živy ( pôvodný Slovanský výraz v tomto prípade  podľa mňa najlepšie vystihuje toto cítenie).

Už samotné duševné uvoľnenie a prúdenie Živy nabáda k tomu aby táto duševná očista bola zakončená modlitbou; odovzdaním sa Bohu.

Po nej sa ideme umyť, obliecť do pyžama a s vďačným cítením k Stvoriteľovi spať.

S čím sme večer líhali s tým skoro ráno vstávame.

 

O myslení …

Erik, 20. október 2012 – 23:10 -

Je to už sedem rokov, čo som bol na prednáške o myslení. Hneď od jej začiatku som vedel, že to je oblasť, ktorú som vtedy vo svojom živote ešte nezvládol, a že predo mnou stál človek, ktorý už je v tom o kúsok predo mnou. Začal som teda viac dbať na to čo chcem, ako myslím a konám. Zvýšené úsilie o dobro, snaha o čisté myslenie a nezištné konanie mi postupne prinášalo nezabudnuteľné prežitia, ktoré ma uistili v presvedčení, že kvalita môjho života závisí od kvality môjho chcenia, myslenia, reči a konania. A zároveň, že mám v sebe schopnosti, vďaka ktorým som schopný rozlišovať, čo je pre mňa v tomto svete dobré a čo zlé.

Koho tento úvod oslovil môže kliknúť na odkazy nižšie, kde svoje skúsenosti a prežitia viac opisujem. Samozrejme možnosti môjho vývoja ( nášho vývoja ) v tom sú tak rozsiahle, že sa javia ako „bez hraníc“, preto pripúšťam, že informácie ktoré v úvahách predkladám môžu pre mňa časom vyznieť aj aj trocha inak, najmä keď k nim pribudnú ďalšie prežitia; a možno aj pre Vás… Podávam ich však ďalej s presvedčením, že sú ľudia pre ktorých môžu byť prínosom, a tí si ich nájdu…

Ale poďme poporiadku – nájdime si čas pre seba:

1., Schopnosti rozlišovania – jemný cit a hrubý rozum

2., Myšlienka – forma energie

3., Chyba v programe človeka – žeby dedičný hriech?

4. Kvadrant  a zákonitosti myslenia – „bez práce na sebe nie sú …“ alebo ako si pomôcť

 

Obraz budúcnosti

va, 5. január 2012 – 17:49 -

Týmto príspevkom sa chcem vrátiť k článku “Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti” z 19.novembra 2011.
K tomuto nádhernému slovnému opisu života človeka.
Života, aký mu bol prisľúbený a po akom vedome, či nevedome túži každá ľudská duša. Pokračovať »

Práca na mojom myslení

Judka, 1. december 2011 – 21:01 -

           Pred rokmi som sa dozvedela o kvadrante myslenia, to znamená o správnom usporiadaní myšlienok. Viem, že ako myslím, taká som a preto si chcem očistiť myseľ od negatívnych myšlienok a smerovať k tomu, aby moje myšlienky boli len pozitívne. Do kvadrantu spomienok vľavo dole zatrieďujem negatívne myšlienky z minulosti. Do kvadrantu strachu a obáv vpravo dole ukladám negatívnu budúcnosť. Hore doľava zadeľujem pozitívnu minulosť a volám ho kvadrant spomienok a hore doprava do kvadrantu tvorivosti  vkladám pozitívnu budúcnosť. Pokračovať »

Obraz ľudstva v kvadrante pozitívnej budúcnosti

Igor, 19. november 2011 – 20:23 -

Myslime na spoločnosť, v ktorej sme všetci v neustálom a živom kontakte so Stvoriteľom. Vo svojom vnútri vnímame prúd inteligentnej, chápavej a všetko prijímajúcej sily. Tento prúd sa vo vlnách lásky leje z našich sŕdc ďalej do stvorenia. Spätné vlny vďačnosti smerujú hore, aby sa v nádhernej duchovnej komunikácii vracali v podobe ešte väčšej lásky a čistoty. Na všetko a všetkých sa pozeráme ako chápajúci a milujúci. Vieme v každom okamihu svojho života odkiaľ a kam kráčame. Plynieme všetkými svetmi stvorenia pod jasným vedením cítiaceho ducha. Všade radostne tvoríme, aby sme činom vyjadrili to najkrajšie z nás. Cítime, ako hlboko sme milovaní. Láska k nám vždy plynie ako najväčšia pomoc na našej ceste. Otvárame sa jej, aby pôsobila v nás a cez nás. Z takéhoto vnútorného stavu sa rodí aj usporiadanie našej spoločnosti a náš vzťah k hmotnosti. Pokračovať »

Myšlienkové útvary a zákony stvorenia

Igor, 6. november 2011 – 21:47 -

Každá myšlienka je energia a okamžite vytvára odpovedajúci útvar v jemnejšej, zrakom neviditeľnej hmote. Väčšina týchto útvarov je prchavých, pretože vznikajú z nejasných a rozlietaných myšlienok. Ihneď po svojom vzniku sa rozpadávajú.  Ale silné, emóciami nabité myšlienky majú silu vytvoriť dlhodobo žijúce útvary a to buď pozitívne, alebo negatívne podľa svojho zamerania. Tieto útvary, kým sú živené, ovplyvňujú okolie a napokon aj tvorcu samotného.

Ak si nedávam pozor, uvedomujem si, že na nejasné, často protichodné a prchavé myšlienky vyplytvám v priebehu dňa veľkú časť svojej tvorivej sily. Pokračovať »